abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Kerken (10)

Hij Leeft Zending

Hij Leeft Zending

De Stichting Hij Leeft Zending houdt zich al meer dan 40 jaar bezig met zending en evangelisatie in de meest brede zin van het woord.

Christelijk Centrum Zuidpoort

Christelijk Centrum Zuidpoort

De Zuidpoort gemeente heeft haar wortels in de Evangelische- en Pinksterbeweging. Van daar uit zijn we als gelovigen al meer dan 40 jaar actief als deel van het lichaam van Jezus Christus in Vlissingen.

Church Life Magazine

Church Life Magazine

Sinds juni 2009 is het magazine Church Life op de Nederlandse markt verschenen. Het magazine is een initiatief van de stichting ''Hij Leeft Zending''.

De Betteld

De Betteld

Christelijk Vakantiepark en Conferentiecentrum

De Bron van het Levende Woord

Wij zijn een apostolisch-profetische gemeente, geroepen voor de natiën, om verlossing en herstel te brengen aan de verbrokenen van hart en hen op te leiden in een levensstijl van aanbidding en profetische voorbede.

Elia Media

Elia Media

De "Elia Media" geeft boeken uit met impact. Boeken die het geloof opbouwen en de machten der duisternis ontmaskeren. Boeken met een profetische pastorale lading!

Eurospirit

Eurospirit

EUROSPIRIT - Psalm 40 vers 3: Hij trok mij op uit de kuil van het verderf, uit het slijk van de modderpoel; Hij stelde mijn voeten op een rots, mijn schreden maakte hij vast...

Friends for Ministries in Fellowship

Friends for Ministries in Fellowship

FMF is een autonome afdeling van de stichting "Hij Leeft Zending" en is een fellowship voor leiders op basis van onderlinge vriendschap, erkenning en relatie.

Gods Original Design

Gods Original Design

Wij zijn de gemeente Gods Original Design. Elke zondagochtend om 10.00 uur houden wij eredienst ter ere van Jezus Christus.

Hermon Living Water Ministries

Hermon Living Water Ministries

Hermon Living Water Ministries (HLWM) is betrokken bij christelijk en sociaal (humanitair, medisch en educatief) werk speciaal voor de zeer arme mensen in India (meestal Dalits)in een remote delta gebied van de Godavari rivier in de deelstaat Andhra Pradesh, India.

Jaap en Swaantje Kooy Gospel Ministries

Jaap en Swaantje Kooy Gospel Ministries

Jaap en Swaantje Kooy zijn de oprichters van de stichting Hij Leeft Zending, welke organisatie zij een aantal jaren geleden hebben overgedragen aan Hans en Esther Tims. Nu werken zij als zelfstandige stichting onder de naam Jaap en Swaantje Gospel Ministries.

Kom en Zie Rotterdam

Kom en Zie Rotterdam

Pinkstergemeente "Kom en Zie" Rotterdam is een gemeenschap van christenen, die functioneert als een hartelijk en open gezin, dat veel waarde hecht aan het verbreiden van het evangelie.

Life Media Vision

Life Media Vision

Wie zijn wij:

Life Media Vision is een jong audio-visueel bedrijf gestart door Jeroen Elferink. 1 Januari 2005 is hij Life Media Vision begonnen als eenmanszaak. Twee jaar later, op 1 januari 2007, is Anna Elferink (de vrouw van Jeroen) vennoot geworden waardoor het bedrijf een v.o.f. werd.

Maranatha Ministries

Maranatha Ministries

Maranatha Ministries heeft als doelstelling de verkondiging van het Evangelie in de ruimste zin des woords. Wij verlangen de Naam van de Here God groot te maken door de lofprijzing van God, aanbidding van God en de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus.

Nehemia Ministries

Nehemia Ministries

Wij geloven dat de plaatselijke gemeente onderdeel is van het Lichaam van Christus wereldwijd. De leiding van de gemeente berust dan ook bij het hoofd van het lichaam: Jezus Christus.