Pastor Tims in Cafe Tinto over Festival of Life

maincafetinto

Pastor Hans Tims was begin Juni te gast in het programma Café Tinto op Family 7 om te praten over onder andere het Festival of Life.

Bekijk hier de uitzending terug

Festival of Life in Uitdaging Mei 2012 
UitdagingMeiPag29-page-001
bron: Uitdaging mei 2012

DH en HT maart 2012

David Hathaway bezoekt Nederland, Maart 2012

"Ga er snel op uit naar de straten en stegen van de stad en breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden hier binnen. En de slaaf zei: Heer, het is gebeurd, zoals u bevolen hebt en nog is er plaats. En de heer zei tegen de slaaf: Ga eropuit naar de landwegen en heggen en dwing hen binnen te komen, opdat mijn huis vol wordt." (Lukas 14:21-23 HSV)

Afgelopen 23, 24 en 25 maart predikte David Hathaway in de kerken en voor kerkleiders in Nederland (IJsselstein, Amsterdam en Rotterdam). Dit ter voorbereiding van de Evangelisatiecampagne "Festival of Life" eind juni dit jaar, in het Olympisch Stadion te Amsterdam. Hathaway zei: Het belangrijkste doel voor de kerken is evangelisatie. Mijn visie is Europa te winnen voor Christus. We zullen heel Europa in bezit moeten nemen. De route daarheen gaat door Nederland. De strijd speelt zich af in de gebeden. We mogen niet falen.

Je vraagt je wellicht af waar de kracht van God is. De kracht van God is in het Evangelie. Het Evangelie is niet bedoeld voor de kerk, maar voor diegenen die naar de hel dreigen te gaan. De roeping van de kerk is zich uit te strekken naar de verlorenen – door middel van het Evangelie! Jezus zei, "Als ik terugkom zal de hemel half leeg zijn – ga uit naar de straten en stegen en breng de zondaar, de drugsverslaafde, de armen en vul het Koninkrijk!" De Bijbel zegt, wie – in Amsterdam, in Nederland en waar dan maar ook – de Naam van de Heer zal aanroepen, zal op dat moment, bevrijdt worden door de kracht van God! Alleen de prediking van het Evangelie redt de mens van de hel. Zovelen, die vandaag in Amsterdam zijn – leven hun leven in de hel – drugs, alcohol, dakloos – alleen het Evangelie zal hen vrij maken. Het hart van het Evangelie is Jezus. Het eind van het Evangelie is Jezus. Niets anders. Ik ben vastbesloten, in juni in Amsterdam, niets anders te weten, niets anders te prediken dan alleen de gekruisigde Christus!

Spurgeon, toen hij predikte over het thema "Dwing hen binnen te komen" zei: Over hen die de voorschriften van God met voeten hebben getreden, Zijn liefde hebben geminacht en Zijn boosheid over de zonde hebben getrotseerd, wordt nog steeds genade uitgeroepen, want "Wie de Naam van de Heer aanroept, zal behouden worden". Mijn Meester stuurt je een liefdevolle uitnodiging. Kom en wees welkom op het bruiloftsfeest, het feest van Zijn liefde. "Wie wil, die komt en drinkt van het water des levens om niet". Kom, Ik wil dat je van Mij zult zijn, ook als je zwart ziet van het smerige vuil van het leven, ook als je een volslagen mislukkeling bent en ook als je eigen gerechtigheid als een smerige jas om je schouders hangt, dan nog wil Ik dat je van Mij bent en nodig je uit, ja dwing je om te komen."

De uitdaging voor iedere gelovige is: "Ga er snel op uit..... en dwing hen binnen te komen".

As the Lord leads

22, 23 en 24 maart zal in de Maranatha kerk in Amsterdam de 3-daagse conferentie met o.a. Evangelist David Hathaway - As the Lord leads - plaatsvinden. 

as the lord leads

David Hathaway I SmallDavid Hathaway in Kom en Zie Rotterdam

Op zondagmorgen 25 maart 2012 hebben wij het voorrecht om David Hathaway in onze samenkomst te  hebben. Deze eenvoudige, bijzondere man van geloof uit Engeland predikt al    60 jaar het evangelie. Vele jaren is hij voor Oost-Europa de grote evangelist geweest en nog! In Rusland, Siberië, Oekraïne, Hongarije, Bulgarije en de Baltische Staten heeft hij grote campagnes gehouden waarin velen tot geloof kwamen. Onder zijn bediening gebeurden krachtige wonderen. Hij heeft in de communistische tijd een jaar in Siberië in de gevangenis gezeten. Zelfs de premier van Engeland heeft zijn best gedaan om hem er weer uit te krijgen.

Neemt u op zondagmorgen 25 maart om 10.30 uur uw vrienden en kennissen mee naar deze bijzondere dienst in Kom en Zie?

Verwacht een bijzondere openbaring van Gods kracht!Logo Kom en Zie

Voor meer informatie over deze bijeenkomst en Kom en Zie Rotterdam, klik hier.

Leidersmeeting met David Hathaway

Thema: Bereidt de weg van de Heer

hanstimsdavidDatum: Vrijdag 23 maart 2012

Adres: Hitteschild 4, IJsselstein


Programma

17.30 uur Fellowship met koffie en gebak

18.30 uur Aanvang diner

19.45 uur Worship

20.15 uur Prediking David Hathaway

Kosten

FMF vrienden: €7,50 p.p.

Introducés: €12,50 p.p.

Opgave via:

http://www.friendsforministries.nl/events/ Logo FMF

KOM ZELF EN NEEM ANDEREN MEE!

Hans en Esther Tims

Regioleiders Friends for Ministries (FMF)

www.friendsforministries.nl 

Steun Festival of Life

steunons

Werkers

bidderswerkers