De man met visie voor naties

Het is zo belangrijk om op de juiste tijd op de juiste plek te zijn; daar waar God is! Terugkijkend over zestig jaar, zijn er zo veel keren in mijn leven geweest, dat God mij dingen vroeg te doen waarvan mensen zouden zeggen dat het raar was. “Doe het niet”, zeiden ze dan. Maar wanneer God zegt ga, dan ga ik en het resultaat is dat ik de meest wonderlijke dingen gezien heb! Ik heb opwekking zien komen en een natie aan zien raken, in Hongarije, Bulgarije, Oekraïne, Georgië, Litouwen….Ik wil je laten zien hoe je Nederland aan kunt raken! De tijd is nog zo kort! Mensen zeggen tegen mij: “Je visie is te groot, houd het redelijk, houd het klein!” Maar dit is de uitdaging; Gods visie is veel groter dan de mijne, dan de jouwe! God heeft een plan!

Ik wil dat je betrokken raakt, want God KAN Nederland aanraken. Vijfentwintig jaar geleden, in 1986 liet God me zien dat het IJzeren gordijn dat Oost- en West Europa verdeelde neergehaald zou worden. Niemand geloofde mij. Ik hield een Oost en West conferentie in West Duitsland; vierduizend mensen kwamen, waarvan zeshonderd door een wonder uit het oosten. En ik zei dat God het IJzeren Gordijn zou smelten door het vuur van de Heilige Geest. En God deed het! Ik zag een opwekking van de Heilige Geest door Oost Europa verspreiden. Eerst in Hongarije, in Bulgarije en toen in Kiev, Oekraïne. De kracht van God daalde neer! Vandaag de dag zijn de grootste kerken van Europa in Kiev!

De uitdaging is om op de juiste plek op de juiste tijd te zijn. Zestig jaar lang heeft God me laten zien welke plek dat is en wanneer te gaan. Vandaag wil God iets groots doen wat alle naties zal treffen. Tien jaar geleden liet God me een visioen over Europa zien; “the ‘rape’ of Europe”, welke nu vervuld wordt in de geestelijke strijd rondom Europa. Velen hebben de film gezien of het boek gelezen. Als wij Nederland niet voor Christus winnen, dan zal extremistische religie of secularisatie Nederland winnen. Kijk wat mensen zonder God gedaan hebben in Tunesië en Egypte- de regering laten vallen; hoeveel te meer kunnen wij geestelijk met God doen! Maar als we nu niet handelen, zijn we misschien wel te laat.

Ik geloof dat het Gods tijd is, dat God jou wil gebruiken je natie aan te raken. Kijk maar naar wat we vorig jaar oktober in Litouwen gezien hebben; er zijn nog nooit in de geschiedenis van een natie zoveel mensen gekomen om het Evangelie te horen; we vulden het grootste auditorium in de Baltische staten; in drie dagen waren er veertigduizend mensen! Gelovigen brachten hun ongelovige vrienden. In één dorp was het aantal mensen dat naar de bijeenkomsten kwam en zich bekeerde, tien maal het inwoneraantal van het dorp! Kijk wat God kan doen in Nederland! Hij wil Zijn kracht tonen, Zijn glorie! Zelfmoordterroristen roepen voordat zij zichzelf opblazen; “Allah Akbar”, Allah is groot. Maar wij moeten laten zien dat onze God groter is! Wat zou God de grootste glorie in Nederland geven? Dat de hele natie God zou eren!

Het KAN gebeuren! Ik zag het gebeuren in Hongarije onder het communisme! De enige kerken die met me samen wilden werken waren de katholieken; de Pinksterkerken waren te bang! De menigte die tot Christus kwamen groeide van dorp tot dorp. Totdat er zoveel mensen waren die een bijeenkomst bij wilden wonen dat we in de Katholieke kathedraal van Budapest belandden met vijfduizend mensen! De communisten waren zo boos, ze zeiden dat ik nooit terug mocht komen en ze strafte de katholieke

priesters. Maar de kracht van God was zo sterk dat binnen zes maanden de regering mij terug vroeg te komen zeggende: “Jij moet een grotere evangelisatie campagne houden dan Billy Graham gedaan heeft. Wij lieten hem alleen aan de Baptisten preken, maar jij moet met iedere denominatie samenwerken, met alle kerken!” Dit organiseerden zij voor mij!

In Georgië waren er vorig jaar slechts vierduizend evangelische gelovigen in de hele natie. Zij waren een onderdrukte ‘sekte’. Maar we reserveerden een ruimte waar vijftienduizend mensen in konden. Een ongelovige zakenman maakte een film over mijn leven omdat ik Bijbels smokkelde onder het communistische regime. Het werd in de bioscopen vertoond voordat de evangelisatie begon. Ik werd uitgenodigd voor Ontbijt TV om er over te spreken. De volgende dag vertelde de Patriarch van de Orthodoxe kerk op iedere zender dat ik een duivel was en dat men niet naar de evangelisatie bijeenkomsten moest gaan! Dit was de startdag, dus alle TV zenders kwamen naar de bijeenkomst! Buiten de arena waren er boze demonstranten, maar door de kracht van God was de arena stampvol! De televisie filmde alles en zond alles uit. Alles; de aanbidding, de prediking, de bekering, de wonderen van genezing! De volgende dag, zaterdag, riep de President vanwege de aanval op mijn persoon een buitengewone vergadering van de regering bijeen om een verordening uit te vaardigen ten gunste van de evangelische kerken; als er weer een aanval gedaan zou worden zou de schuldige in de cel belanden. En de President verklaarde vrijheid om het evangelie te prediken in het hele land! Zie je, God KAN een natie aanraken!

Wanneer een natie in moeilijkheden is en God aanroept, antwoordt God met vuur! Net zoals Hij deed in de dagen van Elia! De hele natie rebelleerde tegen God! Elia bad en God zond vuur uit de Hemel en de hele natie toonde berouw en bekeerde zich van haar zonden tot God! Elia was op de juiste plek op de juiste tijd en God handelde!

God daagde mij uit, eerst om uit Rusland te trekken naar de Baltische staten. Nu zegt God: kom uit de Baltische staten, we moeten Europa aanpakken! Als we bidden en God aanroepen, dan zal God in deze natie antwoorden met vuur, want als God Nederland aanraakt, kan Hij heel Europa aanraken! De Bijbel zegt: “Wanneer de Heilige Geest is gekomen, zal Hij Nederland overtuigen van zonde en oordeel!” Dat is het werk van God! God zal het doen, als wij door geloof op Zijn Woord staan!

Romeinen 1:16 zegt dat: “het evangelie de kracht van God is!” Als je het Evangelie niet predikt, verlies je de kracht! Het echte Evangelie heeft kracht op aarde, om mensen en naties te veranderen! Bent u er klaar voor?

David Hathaway